Každý pátý pacient ve Zlíně zneužívá služby urgentního příjmu, což vede k narůstající frustraci mezi zdravotníky. Tato situace je alarmující nejen pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně, ale stává se zrcadlem celostátního problému. Urgentní příjmy, určené pro akutní případy vyžadující okamžité řešení, se tak stávají místem, kde se často řeší banální zdravotní obtíže, pro které není třeba okamžité ošetření.

Zneužívání Urgentního Příjmu

Podle primáře Michala Pisára z KNTB, je mnoho pacientů, kteří se obrací na urgentní příjem s problémy, které by měly být řešeny jejich praktickým lékařem nebo mimo akutní péči. Situace je o to složitější, že někteří pacienti nemají svého praktického lékaře, což je častý případ mezi cizinci. Tento fakt nutí zdravotníky čelit každodenním běžným potížím, které neodpovídají charakteru urgentní péče.

Frustrace a Vyhoření Zdravotníků

Zvyšující se počet pacientů zneužívajících urgentní péči vede k frustraci a vyhoření mezi zdravotníky. Konflikty mezi očekáváními pacientů a realitou toho, co mohou zdravotníci akutně poskytnout, jsou čím dál tím častější. Mluvčí nemocnice, Dana Lipovská, popisuje případy pacientů, kteří přicházejí s banálními problémy, ale s velkou arogancí, což zvyšuje napětí a stres u personálu.

Mezi hlavní příčiny nadužívání urgentní péče patří nedostatek praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří jsou ochotní řešit akutní problémy mimo nemocniční prostředí. Tento nedostatek vede k tomu, že pacienti jsou často odkázáni na urgentní příjmy pro ošetření, které by mohlo být poskytnuto mimo akutní péči. Důsledkem je nejen zvýšená zátěž pro urgentní služby, ale také prodloužené čekací doby pro skutečně akutní případy.

Share.

Leave A Reply