Katolická církev se v České republice připravuje na rok 2030, kdy přestanou státní příspěvky na její provoz. Arcidiecéze pražská plánuje zajistit své finance prostřednictvím pronájmu bytů, strategie, která je již ve spuštění. Nové pronájemní nemovitosti jsou nabízeny jak v hlavním městě, tak i mimo něj, přičemž církev přistupuje k odprodeji neekonomicky udržitelných aktiv.

V současné době vlastní pražská arcidiecéze 150 bytů a plánuje do konce roku 2025 tuto číslo zvýšit na více než 560. „Letos jsme začali nabízet byty a již máme dva obsazené, s dalšími prohlídkami a značným zájmem,“ hlásí Richard Záruba, ředitel společnosti Xplace. Generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík odhaduje hrubý příjem z pronájmů na kolem 180 milionů korun. „Platíme kněžím, mnoho zaměstnanců potřebných pro farní pomoc, opravujeme Arcibiskupské gymnázium a postavíme školu logopedii,“ vyjmenovává.

Finanční prostředky na investice do vzdělání pocházejí z prodeje nepotřebných nemovitostí. Církev plánovala prodat Jindřišskou věž v centru Prahy, původně vyjednávala s městem Praha, ale bez úspěchu.

Prodej Jindřišské věže:

Ocenění věže městem Prahou ve výši 55 milionů korun nedosáhlo očekávání církve ve výši 100 milionů. Církev nevylučuje snížení ceny, ale dlouhodobá smlouva s nynějším nájemcem komplikuje záležitost. Rozhodnutí o dalších krocích prodeje se očekává v následujících měsících.

Prodej hotelu Clara Futura:

Naopak prodej hotelu Clara Futura v Dolních Břežanech byl rychlý a přinesl církvi 308 milionů korun.

Tato strategická změna správy aktiv odráží přípravu církve na finanční soběstačnost po roce 2030 a zdůrazňuje důležitost diverzifikace zdrojů příjmů.

Share.

Leave A Reply