Revoluční vědecký objev přináší naději pro léčbu diabetu prostřednictvím regenerace buněk produkujících inzulin, napodobujících přirozené funkce slinivky břišní. Tato studie, publikovaná v časopise Signal Transduction and Targeted Therapy, představuje významný pokrok v boji proti diabetu.

Regenerace buněk pro léčbu diabetu:

Pokrok v léčbě diabetu byl umožněn vývojem progenitorových buněk. „Tyto buňky dávají vznik tkáním vystýlajícím pankreatické vývody, aby napodobily funkci β-buněk, které jsou obvykle neefektivní nebo chybějící u lidí s diabetem typu 1,“ vysvětluje Sam El-Osta, epigenetik z Baker Heart and Diabetes Institute.

Výzkumníci z Baker Heart and Diabetes Institute v Austrálii zkoumali použití léků schválených FDA, které cílí na enzym EZH2 v lidské tkáni. Tento enzym obvykle kontroluje vývoj buněk a poskytuje klíčovou biologickou regulaci růstu.

K odstranění některých brzd způsobených enzymem EZH2 byly použity dva malé molekulové inhibitory, GSK126 a Tazemetostat, schválené pro léčbu rakoviny. To umožnilo progenitorovým duktálním buňkám vyvíjet funkce podobné β-buněk.

Obnova produkce inzulinu:

Testy provedené týmem ukázaly stejnou odezvu u tkáňových vzorků dvou jedinců s diabetem typu 1 ve věku 7 a 61 let a jednoho 56letého jedince bez diabetu, což naznačuje, že léčba by mohla fungovat napříč generacemi. Významně byla obnovena pravidelná produkce inzulinu do 48 hodin po stimulaci.

Podle WHO trpí diabetem přibližně 422 milionů lidí po celém světě. Proto by tato a podobné metody léčby mohly významně zlepšit jejich životy. Ačkoli klinické studie ještě nebyly provedeny, tato výzkumná práce představuje potenciální způsob obnovy tělesných funkcí narušených diabetem.

„Tento regenerační přístup je důležitým krokem směrem k klinickému vývoji,“ říká Sam El-Osta z Baker Heart and Diabetes Institute.

Share.

Leave A Reply