Pro středověkou společnost byl raj zahrnující rajské zahrady, kde podle křesťanského učení Adam a Eva žili před vyhnáním z ráje, mystickým a tajemným místem. Mnoho lidí ve středověku věřilo, že papoušci přišli na Zemi z těchto rajských zahrad. Důvodem této víry byly zvuky, které papoušci vydávali, a které evropské obyvatelstvo slyšelo jako slova „Eva“ a „Ave.“

Slovo „Eva“ bylo chápáno jako jméno první ženy, která byla stvořena Bohem v rajské zahradě, a proto bylo spojováno s počátkem lidského života. Naopak slovo „Ave“ bylo prvním slovem modlitby „Ave Maria,“ což byla modlitba k Panně Marii, matce Ježíše Krista. Tato modlitba byla důležitou součástí katolické víry a byla spojována s duchovními aspekty života.

Symbolika a mystika

Přesvědčení, že papoušci přinášejí kousky ráje, dodávalo těmto exotickým ptákům zvláštní symboliku a mystiku. Byli považováni za zvláštní posly nebo spojence duchovního světa. Tato víra ovlivnila i umění a kulturu středověku, kde byli papoušci často zobrazováni na obrazech a v literatuře jako symboly exotiky a duchovního spojení.

Závěr

Historický význam papoušků ve středověku ukazuje, jak víra a mystika mohou ovlivňovat vnímání a interpretaci přírody. V případě papoušků se tato víra zakládala na zvucích, které vydávali, a na spojitosti těchto zvuků s důležitými náboženskými pojmy. Tento příběh nám připomíná, jakým způsobem může lidská představivost a náboženská víra ovlivnit naše vnímání a výklad přírodního světa kolem nás, a jaké mohou být důsledky těchto vír. Papoušci ve středověku nebyli pouhými ptáky, ale stali se symboly a posly z jiného světa, což nám dává náhled do mysli a víry lidí té doby.

Share.

Leave A Reply