1. Jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláš.“ – Steve Jobs
  • Komentář: Najít vášeň ve své práci znamená nalézt smysl. Tento citát nás vyzývá, abychom hledali práci, která nás naplňuje a motivuje.
 2. „Život je to, co se děje, zatímco plánujeme budoucnost.“ – John Lennon
  • Komentář: Připomínka, že žijeme v přítomném okamžiku. Plánování je důležité, ale neměli bychom přehlížet hodnotu každého dne.
 3. „Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě.“ – Mahátma Gándhí
  • Komentář: Pokud chceme svět zlepšit, měli bychom začít se sebou. Malé změny v našem chování mohou mít velký dopad.
 4. „Neúspěch není opakem úspěchu; je jeho součástí.“ – Arianna Huffington
  • Komentář: Neúspěchy nás učí a pomáhají nám růst. Klíčem je přijmout neúspěchy jako kroky na cestě k úspěchu.
 5. „Život bez výzvy by byl jako život bez dýchání.“ – Scott Peck
  • Komentář: Výzvy nás posilují a pomáhají nám objevit, kdo opravdu jsme. Bez nich by život ztratil svou podstatu.
 6. „Dělejte, co můžete, s tím, co máte, tam, kde jste.“ – Theodore Roosevelt
  • Komentář: Tento citát nás povzbuzuje, abychom využívali naše současné zdroje a situaci k dosažení našich cílů, místo abychom čekali na „perfektní“ okamžik.
 7. „Štěstí není něco předem připraveného. Pochází z vašich vlastních akcí.“ – Dalajláma
  • Komentář: Připomíná nám, že štěstí je volba a výsledek našich akcí, nikoli náhodný dar.
 8. „Život je buď odvážné dobrodružství nebo vůbec nic.“ – Helen Keller
  • Komentář: Život by měl být plný odvahy a zkoumání. Strach nás nemůže omezovat v tom, abychom žili naplno.
 9. „Neměřte svůj úspěch tím, co jste dosáhli, ale obtížemi, které jste překonali.“ – Booker T. Washington
  • Komentář: Pravý úspěch spočívá ve schopnosti čelit a překonávat překážky na naší cestě.
 10. „Je lepší být optimistou, který se mýlí, než pesimistou, který má pravdu.“ – Albert Einstein
  • Komentář: Optimismus nás vede k hledání řešení a pozitivnímu přístupu k životu, i když se někdy mýlíme.
Share.

Leave A Reply