Čína udělala v loňském roce obrovský skok v rozvoji obnovitelných zdrojů energie tím, že instalovala více solárních panelů než celková kapacita solárních panelů ve Spojených státech. Tento významný milník podtrhuje Číninu vedoucí pozici v globálním přechodu k čistší energii a její odhodlání snižovat závislost na fosilních palivech.

Rozvoj solární energie

V roce 2023 Čína přidala solární panely o kapacitě 216,9 gigawattů (GW), což je více než celková solární kapacita USA, druhého největšího solárního trhu na světě, která dosahuje 175,2 GW. Tento rekordní přírůstek je důkazem rychlého pokroku Číny v oblasti solární energie a jejího závazku k obnovitelným zdrojům.

Větrná energie také na vzestupu

Kromě solární energie Čína také výrazně rozšířila svou kapacitu větrné energie, když loni přidala 75,9 GW, čímž překonala předchozí rekord 37,6 GW. Tento přírůstek zdůrazňuje strategický přístup Číny k diverzifikaci svých zdrojů energie a snižování emisí uhlíku.

Snížení nákladů a výzvy

Růst obnovitelných zdrojů v Číně byl podpořen poklesem nákladů na solární panely a větrné turbíny, což vedlo k větší konkurenceschopnosti těchto technologií. Nicméně, s rychlým nárůstem kapacity obnovitelných zdrojů se objevují také výzvy, jako je potřeba modernizace a rozšíření rozvodné sítě, aby bylo možné efektivně využívat vyrobenou energii.

Perspektiva do budoucna

I přes tyto výzvy se očekává, že Čína bude i nadále průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů, s prognózami dalšího růstu kapacity solárních a větrných elektráren. Tento trend má potenciál přiblížit Čínu k dosažení jejích klimatických cílů a ukazuje na klíčovou roli, kterou země hraje ve světovém úsilí o boj proti změně klimatu.

Share.

Leave A Reply