V oblasti xenotransplantace, tedy transplantace orgánů mezi různými druhy, bylo dosaženo významného průlomu. Tým vědců z Harvard Medical School a biotechnologické společnosti eGenesis dosáhl „mimořádného milníku“, když opice žije s geneticky upravenou prasečí ledvinou déle než dva roky bez jakýchkoli problémů.

Významné Průlomy v Xenotransplantaci

Studie ukázala, že díky pokročilým genetickým úpravám bylo možné překonat jednu z největších překážek xenotransplantace – dlouhodobé přežití transplantovaného orgánu. Technika editace genomu CRISPR-Cas9 byla použita k odstranění specifických genů, které u prasat vyvolávají imunitní reakci u primátů, a zahrnula i klíčové lidské transgeny pro udržení zdraví orgánu.

Příslib pro Lidské Pacienty

Tento objev je významným krokem vpřed pro oblast transplantací a otevírá možnost využití geneticky upravených zvířecích orgánů u lidí. eGenesis, společnost stojící za výzkumem, usiluje o zahájení klinických studií na lidech s cílem zpřístupnit tuto technologii pacientům čelícím nedostatku dostupných lidských orgánů.

Budoucnost Xenotransplantace

Zatímco dosažené výsledky jsou slibné, stále je třeba provést další výzkum k zajištění bezpečnosti a účinnosti této metody. Pokračující studie a testování na lidech ukážou, zda může být xenotransplantace skutečně proveditelnou alternativou pro pacienty potřebující transplantaci orgánů.

Share.

Leave A Reply