Internet se stal neodmyslitelnou součástí našich životů, ať už jde o práci, vzdělávání nebo zábavu. Avšak s rostoucí závislostí na digitálních technologiích se množí i rizika. Internetoví predátoři neustále vyvíjejí nové metody, jak využít anonymitu online prostředí k cílení na dospělé i děti.

Kyberšikana, sexting a kyberstalking jsou jen některé z hrozeb, které na internetu skutečně číhají. Alarmující je, že podle průzkumu Nadace O2 se rizikově na internetu chová asi 170 000 českých dětí, přičemž téměř 4 z 10 dětí mají „online kamaráda“, kterého nikdy neviděly a pouze si s ním píší.

Zajímavý je rozdíl mezi tím, co si myslí rodiče o aktivitách svých dětí na internetu, a realitou. Děti tráví na mobilních telefonech průměrně 3 hodiny a 28 minut denně, což je o 30 minut více, než si rodiče myslí. V případě starších dětí, ve věku 14 a 15 let, je tento rozdíl již celou hodinu.

Kyberkriminalita je na vzestupu a její dopady mohou být devastující. Je důležité, aby se rodiče aktivně zajímali o to, co jejich děti online dělají, a věděli, jak je chránit. Kyberstalking a on-line seznamování představují vážné hrozby nejen pro děti, ale i pro dospělé. Oběťmi kyberstalkingu se mohou stát lidé všech věkových kategorií, ať už jde o veřejně známé osobnosti nebo bývalé partnery.

V tomto digitálním věku je klíčové vzdělávat sebe a své blízké o potenciálních hrozbách a o tom, jak se jim vyhnout. Učení dětí o bezpečném a zodpovědném používání internetu by mělo být prioritou pro všechny rodiče. Využití rodičovských kontrol a monitorovacích nástrojů, stejně jako otevřená komunikace o rizicích online chování, jsou základními kroky k ochraně před internetovými predátory.

Share.

Leave A Reply