Vědci varují, že s rostoucí intenzitou hurikánů může být aktuální pětistupňová Saffirova–Simpsonova stupnice nedostačující. S narůstající frekvencí a silou tropických bouří, způsobenou klimatickými změnami, se objevují návrhy na její rozšíření o další kategorie.

Překračujeme limity

V posledních deseti letech překročilo několik bouří hranici kategorie 5 Saffirovy–Simpsonovy stupnice, což vyvolává diskusi o zavedení kategorie 6, a možná dokonce i 7. Bouře jako tajfun Haiyan nebo hurikán Patricia ukazují, že stávající stupnice možná již neodráží reálnou hrozbu nejsilnějších bouří.

Klimatické změny a jejich dopad

Klimatologové jako James Kossin poukazují na to, že s oteplováním planety se zvyšuje pravděpodobnost vzniku extrémně silných bouří. Tepelné motory hurikánů se stávají efektivnějšími v transformaci tepla na mechanickou práci, což vede k větší devastaci.

Nová stupnice pro novou éru

Diskuse o revizi stupnice je více než akademická. Přesnější klasifikace by mohla lépe vyjádřit rizika spojená s těmito bouřemi, což je klíčové pro přípravu a reakci na přírodní katastrofy. Někteří odborníci navrhují zahrnout do hodnocení i další faktory, jako jsou záplavy a přívalové povodně, které často způsobují větší škody než samotný vítr.

Share.

Leave A Reply