Rover Perseverance na Marsu odhalil potenciální důkazy, že v dávné minulosti mohl na planetě existovat primitivní život. Výzkum v kráteru Jezero, který je považován za bývalé jezero plné vody, ukázal dno kráteru složené z vrstev jezerního sedimentu, což naznačuje přítomnost masivní delty vytvořené vodou. Z 23 vzorků odebraných roverem a připravených k odeslání na Zemi je pravděpodobnost nalezení stop mikrobiálního života poměrně vysoká. Avšak analýza těchto vzorků se odkládá, protože mise Mars Sample Return byla odložena na neurčito.

Share.

Leave A Reply