Vědecká komunita dosáhla zásadního průlomu v oblasti udržitelné energie. Nově vynalezený palivový článek, vyvinutý týmem z Northwestern University, využívá energii z mikrobů žijících v půdě k napájení senzorů. Tato technologie, o velikosti brožované knihy, se jeví jako životaschopná alternativa k bateriím používaným v podzemních senzorech pro přesné zemědělství.

Půdní mikrobiální palivové články

Půdní mikrobiální palivové články jsou slibným obnovitelným zdrojem energie, který je biokompatibilní a životaschopný i v náročných podmínkách. Využívají mikroby přirozeně přítomné v půdě, které při rozkladu organického materiálu produkují elektrickou energii.

Výhody a aplikace

Tato nová technologie přináší řešení související s provozem klasických baterií v přírodním prostředí. V případě těchto palivových článků nehrozí unikání škodlivých chemických látek do půdy. Výzkumný tým zdůraznil odolnost robustního palivového článku a ukázal jeho schopnost odolávat různým podmínkám, včetně extrémně suché půdy či ohrožení záplavami.

Budoucnost udržitelné energie

Tento objev má potenciál revolucionalizovat způsoby napájení senzorů a zařízení v rámci internetu věcí (IoT), omezit používání lithium a těžkých kovů v bateriích a nabídnout ekologičtější alternativy pro decentralizované sítě zařízení.

Share.

Leave A Reply