Nová studie ze Skotska poukazuje na znepokojivý trend: Děti ve věku 6 až 11 let si často pletou hlasové asistenty, jako je Alexa, Siri nebo Google Assistant, s lidskými bytostmi. Přisuzují jim lidské vlastnosti a emoce, ačkoliv se jedná o stroje.

Výzkum, provedený na 166 dětech, zjistil, že:

 • 93 % dětí má doma chytrý reproduktor.
 • 2/3 dětí věří, že AI systémy v chytrých reproduktorech do jisté míry umí myslet samy za sebe.
 • 40 % dětí si myslí, že AI systémy v chytrých reproduktorech možná umí myslet samy za sebe.
 • Pouze 1 % dětí si myslí, že AI systémy v chytrých reproduktorech jsou stejné jako lidé.

Tyto výsledky zdůrazňují:

 • Nutnost mediální gramotnosti v oblasti AI. Děti by se měly učit, jak správně vnímat a používat technologie AI.
 • Zodpovědnost za design technologií AI. AI systémy by neměly klamat děti a předstírat, že jsou lidmi.

Další poznatky studie:

 • Mladší děti měly větší tendenci vnímat AI systémy jako vnímající bytosti.
 • Děti si často myslely, že by se AI systémy mohly cítit zraněné nebo odstrčené.

Závěr:

Studie ukazuje na alarmující mezeru v chápání AI u dětí. Je nezbytné, abychom jim pomohli rozlišovat mezi lidmi a stroji a naučili je zodpovědnému používání technologií AI.

Kromě edukace dětí je důležité:

 • Zapojit do diskuze i rodiče a pedagogy.
 • Spolupracovat s vývojáři technologií AI na etickém designu produktů.
 • Podporovat výzkum v oblasti vlivu AI na vývoj dětí.

Ignorování této problematiky by mohlo mít vážné následky. Pokud se děti nenaučí správně vnímat AI, hrozí, že se stanou snadno manipulovatelnými a zranitelnými vůči zneužití.

Share.

Leave A Reply