Ministr vnitra Vít Rakušan oznámil zavedení systému Cell Broadcast v Česku, který umožní efektivně varovat obyvatele před nebezpečím, jako jsou živelné katastrofy či útoky aktivního střelce. Tento systém, běžně používaný v mnoha zemích světa, vysílá zprávy všem aktivním smartphonům v určité oblasti a má řadu výhod oproti tradičním SMS zprávám. Specifické zvukové upozornění a zobrazení zprávy přímo na obrazovce telefonu zajišťuje, že varování nezůstane přehlédnuto.

Výhody Cell Broadcastu

  • Přesné zacílení: Varovné zprávy jsou odesílány na všechny aktivní smartphony v dané oblasti.
  • Spolehlivost doručení: Na rozdíl od SMS zpráv Cell Broadcast nezahlcuje provoz sítě v krizových situacích.
  • Specifické upozornění: Zvukové a vibrační signály upozornění obejdou různé noční a blokovací režimy telefonů.

Zpožděné zavedení v Česku

Přestože EU nařizuje členským státům zavést systém včasného upozornění již od poloviny roku 2022, Česko bylo jednou z mála zemí, která tuto povinnost neplnila. Chybějící legislativa a neshody s operátory ohledně ceny za odeslání zpráv zpozdily implementaci systému.

Další kroky

Resort vnitra má vládě během letošního léta předložit vyhodnocení nových systémových úprav a pravidel pro fungování Cell Broadcastu v Česku. Systém by měl začít fungovat co nejdříve, aby se zvýšila bezpečnost obyvatel v případě nebezpečí.

Share.

Leave A Reply