Ve světle nové studie se zdá, že Alzheimerova choroba a další typy demence nebyly ve starověku tak běžné, jak jsou dnes. V dobách Aristotela, Galena a Plinia Staršího byly tyto nemoci extrémně vzácné, což vyvolává otázku: Jsou Alzheimerova choroba a související demence produktem moderní doby a životního stylu?

Starověká medicína a demence

Starořecké a římské lékařské texty poskytují jen omezené důkazy o existenci demence. Zatímco v Řecku byly zmínky o mírném kognitivním poškození vzácné, Římané hlásili několik případů pokročilé demence. To naznačuje, že ve srovnání se starověkým Řeckem se situace v Římě mírně zhoršila.

Moderní životní styl jako trigger

Gerontolog Caleb Finch a historik Stanley Burstein argumentují, že Alzheimerova choroba a demence jsou onemocněními moderní doby, ovlivněnými nedostatkem pohybu a znečištěným životním prostředím. Starověké lékařské spisy zmiňují nemoci typické pro stáří, jako jsou hluchota, závratě a trávicí problémy, ale nikoli ztrátu paměti na úrovni demence.

Lekce z historie

Studie také poukazuje na to, že římská aristokracie mohla přispět k nárůstu kognitivních problémů používáním olověných nádob a přidáváním olovnatého octanu do vína. Toto chování mohlo mít za následek systematické otravování těžkým kovem, což mohlo přispět ke zhoršení kognitivních funkcí ve stáří.

Porovnání s dnešní dobou

Porovnáním s jihoamerickými indiány kmene Tsimanů, kteří žijí v minimálně znečištěném prostředí a jsou fyzicky aktivní, studie naznačuje, že moderní životní styl může být klíčovým faktorem přispívajícím k vysoké prevalenci demence v současné populaci.

Share.

Leave A Reply