Americké banky čelí potenciálnímu riziku finanční krize podobné té, která svět otrásla v roce 2008. Tato možnost vzniká kvůli kombinaci poklesu cen nemovitostí a růstu úrokových sazeb, podle studie amerického Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER), vedené Erikou Jiangovou.

Analýza Současné Situace

Studie poukazuje na křehkost amerického bankovnictví, zejména ve vztahu k úvěrům na komerční nemovitosti. Celkový objem těchto úvěrů se odhaduje na 2,7 bilionu dolarů, což představuje značnou část aktiv amerických bank. Zhruba 14 procent těchto úvěrů je ve stavu „negativního vlastního kapitálu“, což znamená, že hodnota nemovitosti je nižší než zbývající dluh. U kancelářských nemovitostí je tento poměr ještě vyšší, činí 44 procent.

Možné Důsledky pro Bankovní Sektor

Pokud by došlo ke krizi v tomto segmentu, mohlo by to pro americké banky znamenat ztrátu 80 až 160 miliard dolarů, podle odhadů studie. Takový scénář by mohl vést k problémům se solventností až u 482 amerických bank s celkovým objemem aktiv do 1,4 bilionu dolarů.

Srovnání s Velkou Recesí

Situace připomíná Velkou recesi z roku 2007, kdy podobné okolnosti vedly k vážné finanční krizi. Studie uvádí, že pokud by k této krizi došlo v prostředí nízkých úrokových sazeb, nemusela by padnout ani jedna banka. Avšak v současném prostředí vysokých sazeb by krize měla vážnější dopady.

Evropský Kontext

Nejen americké banky, ale i evropské nemovitosti čelí podobným výzvám. Například v Londýně má nyní asi polovina komerčních nemovitostí nižší hodnotu než jejich pořizovací cena.

Závěr

Tato studie poukazuje na potenciální finanční rizika, která mohou mít významný dopad nejen na americký, ale i na světový ekonomický systém. Je důležité sledovat další vývoj v této oblasti a připravit se na možné následky.

Share.

Leave A Reply