Stejně jako lidé, i opice projevují radost a zábavu prostřednictvím smíchu, zejména když jsou lechtány. Tento zajímavý jev ukazuje, že schopnost smát se jako reakce na fyzické podněty není unikátní pouze pro lidské bytosti, ale sdílíme ji s našimi blízkými příbuznými v říši primátů. Vědecké studie potvrdily, že opice, včetně šimpanzů, bonobů a orangutanů, skutečně vydávají zvuky podobné smíchu, když jsou lechtány nebo se účastní hravých aktivit.

Smích jako Sociální Nástroj

Smích u opic slouží jako důležitý sociální nástroj, posilující vazby mezi jednotlivci a skupinami. Stejně jako u lidí, smích může signalizovat pohodu a hravost, snižovat napětí a podporovat kooperativní chování. Výzkumy naznačují, že smích a hravé chování mají klíčovou roli v sociálním učení a vývoji mláďat opic, pomáhají jim osvojit si důležité sociální a přežití dovednosti.

Studie Smíchu u Opic

Vědci zkoumající chování primátů pozorovali, že zvuky vydávané opicemi při lechtání jsou často velmi podobné lidskému smíchu. Tyto zvuky jsou spojeny s pozitivními emocemi a často se objevují během hravých interakcí, jako je soubojová hra nebo pronásledování. Interesantní je, že opice nejenže reagují na lechtání smíchem, ale mohou také iniciativně vyhledávat takové interakce pro zábavu a potěšení.

Smích a Evoluce

Smích u opic a lidí naznačuje hlubokou evoluční spojitost mezi primáty. Tato sdílená schopnost smát se a projevovat radost a pohodu prostřednictvím smíchu naznačuje, že smích mohl hrát důležitou roli v sociální kohezi a komunikaci mezi našimi dávnými předky. Smích tedy není pouze lidskou vlastností, ale spíše součástí širšího spektra emocionálního a sociálního chování v primátích.

Share.

Leave A Reply