BMW v tichosti předběhlo Teslu v oblasti robotické automatizace tím, že ve spolupráci s americkou firmou Figure vyvíjí vlastní humanoidní roboty. Tito roboti budou zaměstnáni v továrně ve Spartanburgu, kde pracuje asi 11 tisíc lidí, a jejich začlenění se očekává v horizontu 12 až 24 měsíců. Roboti budou integrováni do téměř všech pater výrobního procesu, včetně karosáren a skladů.

Roboti jako Další Krok v Automatizaci

Automobilový průmysl se již několik let zaměřuje na maximalizaci automatizace, což nyní znamená další zásadní zlom s nasazením humanoidních robotů. Ti budou zpočátku naprogramováni na jednodušší operace, ale s postupem vývoje a učení se budou schopni zvládnout i náročnější úkoly.

Vliv na Pracovní Trh a Výrobu

Příchod robotů znamená možný dopad na pracovní trh, neboť lidští dělníci by mohli být nahrazeni roboty schopnými zvládat řadu úkonů. To má potenciál zvýšit efektivitu a snížit náklady na výrobu. Současně ale vyvolává otázky ohledně budoucího zaměstnanosti a role lidí v průmyslových procesech.

Humanoidní Roboti a Budoucí Rozvoj

S využíváním humanoidních robotů v továrně BMW se otevírá nová éra v průmyslové automatizaci. Tento krok je uznáním snah společnosti Figure a představuje klíčový impuls pro další posuny v robotické automatizaci. Roboti budou navrženi tak, aby mohli pracovat vedle lidí a do budoucna by měli být schopni i mluvit, což by umožnilo efektivnější komunikaci a integraci do výrobních procesů.

Share.

Leave A Reply